Shree Boudhanath Area Development Committee

Recent Activities

श्री बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले आ.व. २०७०/७१ मा गरेका कार्यहरुको विवरणः–
१.    समितिको वेभ साईट निर्माण ।
२.    बौद्ध स्तूप परिसरमा बत्ती व्यवस्थापन, सी.सी. क्यामरा थप र साईरन जडान गरिएको  ।
३.    बौद्ध स्तूप परिसरमा बगैंचा व्यवस्थापन ।
४.    बौद्ध स्तूपको डोम, मण्डला पर्खाल र माने पर्खालको चून खुक्याईने काम सम्पन्न ।
५.    बौद्ध स्तूपको माने पर्खाल मर्मत तथा रङ्गरोगन ।
६.    अजिमाथान  पछाडिको (भित्ते चित्र लेखन) थाङ्का चित्र पुनरलेखन ।
७.    श्री बौद्ध घ्याङ गुठीको कार्यालय निर्माण ।
८.    श्री गुरु ल्हाखाङ गुम्बाको फ्रेम निर्माणमा सहयोग ।
९.    पर्यटक शौचालय निर्माण ।
१०.    परिवर्तन मार्गमा ढुङ्गा विछ्याएको र सडक बत्ती व्यवस्था गरिएको ।
११.    पौराणिक कुवा तथा धारा मर्मत ।
१२.    बौद्ध स्तूप परिसरमा (अजिमाथान अगाडि) तामाको कलात्मक धूपदानी स्थापना ।
१३.    बौद्ध स्तूपको मुख्य प्रवेशद्वारमा पर्यटकहरुको स्वागतार्थ तामाको दुई वटा गाग्री स्थापना ।
१४.    बौद्ध दर्शन र धर्म सम्बन्धी तपशिल बमोजिमको पुस्तक प्रकाशनः–

तपशिल
(क)    षड्अक्षरी मणिमन्त्रको अनुशंसा र महत्व ।
(ख)    झ्याङ्तेरको ढुपकोर नामसुम पुस्तक प्रकाशन ।
(ग)    भगवान् बुद्धको संक्षिप्त जीवनी ।

१५.    बौद्ध स्तूपको प्रवेशद्वार, स्तूप परिसरमा स्टीलको पोष्ट र मेच निर्माण ।
१६.    विगतको आ.व.को  रु. २६ लाख बरावरको वेरुजु फछ्र्योट ।
१७.    नयाँ ब्रोसियरको निर्माण ।
१८.    उपभोक्ता समितिसंग सहकार्य गरी बौद्धद्वार मार्गमा ढुङ्गा बिछ्याईएको ।
२०.    मुगाली मार्गमा ढुङ्गा बिछ्याईएको ।
२१.    बाचस्पतिन्द्रेश्वरमा ढुङ्गा बिछ्याईएको ।
२२.    सान्धारा मन्दिर स्थित पौराणिक धारा मर्मत ।
२३.    जनकल्याण मा.वि.को भवन ढलान ।
२२.    काठमाण्डौ महानगरसंग तपशिल बमोजिमको सहकार्य ः–
(क)    अरव बैंक पछाडि श्रमिक मार्गमा आर.सी.सी. ढलान ।
(ख)    मुक्ति गल्लीमा ढुङ्गा बिछ्याईएको ।
(ग)    चुच्चेपाटीमा ढुङ्गा बिछ्याईएको ।