Shree Boudhanath Area Development Committee

Present Committee

नाम : श्री चण्द्रमान लामा
पद : अध्यक्ष

नाम : श्री बसन्त लामा
पद : कार्यकारी निर्देशक

नाम : श्री मजेन्द्र सिहं
पद : सदस्य

नाम : श्री ङिमा तेण्डी शेर्पा
पद : सदस्य

नाम : श्री माया डोलमा लामा
पद : सदस्य

नाम : श्री कुमार तामाङ
पद : सदस्य

नाम : श्री मोहन कुमार लामा
पद : सदस्य

नाम : श्री कृष्ण राई
पद : प्रतिनिधि सभा सदस्य, का.क्षेनं.३


नाम : श्री दीपेन्द्र लामा
पद : अध्यक्ष वडा नं.६, कार्यालय


प्रतिनिधि श्री महेश गौतम: गृह मन्त्रालय


प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र भट्टराई : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय


प्रतिनिधि : भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय


प्रतिनिधि : भौतिक पूर्वाधारतथा यातायात.व्यवस्था मन्त्रालय


प्रतिनिधि : काठमाण्डौ महानगरपालिका


प्रतिनिधि : वन तथा वातावरण मन्त्रालय