Shree Boudhanath Area Development Committee

Future Activities

श्री बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिद्वारा यस आ.व. २०७१÷७२ मा गरिने निर्माण कार्यहरुको विवरण :-

१.    सार्वजनिक तथा पर्यटक शौचालय निर्माण ।
२.    बौद्ध सतूप परिसरको बगैंचा व्यवस्थापन ।
३.    ऐतिहासिक मुहान संरक्षण एवं जीर्णोद्धार ।
४.    ऐतिहासिक घ्योईलिसाङ पोखरीमा पार्क निर्माण ।
५.    ऐतिहासिक घ्योई लिसाङ पोखरीमा बत्ती, कुर्सी व्यवस्थापन तथा स्टेज निर्माण ।
६.    बौद्ध स्तूप क्षेत्रको बत्ती व्यवस्थापन ।
७.    पौराणिक ढुङ्गेधारा तथा कुवा संरक्षण ।
८.    बौद्ध स्तूप परिसरको ढुङ्गा मर्मत ।
९.    बौद्ध स्तूपको संरक्षण ।
१०.    श्री बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले विछ्याएको ढुङ्गा मर्मत ।
११.    बौद्ध स्तूप परिसरको कुवा मर्मत ।
१२.    बौद्ध स्तूप परिसरमा तामाको डस्टविन र गमला स्थापना गर्ने ।
१३.    बौद्ध स्तूप, बौद्ध दर्शन तथा धर्म सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन ।
१४.    बौद्ध पुस्तकालय स्थापना ।
१५.    बौद्ध स्तूप परिसर भित्र खानेपानी व्यवस्थापन ।
१६.    तीनचुलीमा बुद्धको मूर्ति स्थापना ।
१७.    च्याल्दूम गल्लीमा ढुङ्गा विछ्याउने ।
१८.    बौद्ध पीपलबोटमा ढुङ्गा बिछ्याउने तथा फलामे रेलिङ्ग राख्ने ।
१९.    भुवाल डाँडामा पानी बोरिङ्ग गरी सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने ।
२०.    लाखेपोखरीमा व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण ।
२१.    छुपसाङ मार्गमा कालोपत्रे गर्ने ।
२२.    बौद्ध स्तूपमा स्टिलको पोष्ट राख्ने ।
२३.    बौद्ध महास्तूप सम्बन्धी डकुमेन्ट्री निर्माण ।