चुच्चेपाटी स्थित ज्याङ्छुप छोर्तेन पुजा र समुदघाटन सु-सम्पन्न