वाचश्पतिन्द्रेश्वर महिला समाजका लागी आवश्यक खानेपानी ट्याङ्की र कुर्सीहरु निर्माण

श्री बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको सहयोगमा कामपा-६ रामहीटी स्थित वाचश्पतिन्द्रेश्वर महिला समाजका लागी आवश्यक खानेपानी व्यवस्थापन गर्न स्टाइन, ट्याङ्की र कुर्सीहरु निर्माण गरिएको छ।