मर्मत तथा ढलान कार्य

श्री बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिद्वारा मिति २०७७/०६/४ मा समितिको पुरानो भवन अगाडि रहेको कल्भर्टसको स्याल्प, ढल मर्मत, बाटोमा आरसी.सी. ढलान र बौद्धनाथ सडक स्थित लोसार कलर ल्याव अगाडीको बाटोमा ढल ओभर फ्लो मर्मत तथा क्वाच पिट निर्माण गरिएको केही दृष्यहरु :