Shree Boudhanath Area Development Committee

Present Committee

नाम   :  श्री राजकुमार लामा
पद     :  अध्यक्ष
फोन  :  ९८५१२४८८४१, ९८०३५८५१०४


नाम   :  श्री कुयाङ छुयाङ दार्जे लामा
पद     :  कार्यकारी निर्देशक
फोन  :  ९८५१०७७२६४, ९८५१२३९०५१


नाम   :  श्री विसन कुमार लामा
पद     :  सदस्य
फोन  :  ९८५१०४६८२१, ९८०८३२९७७७


नाम   :  श्री ङिमा तेण्डी शेर्पा
पद     :  सदस्य
फोन  :  ९८४१३४४८३४/h3>


नाम   :  श्री चन्दु लामा
पद     :  सदस्य
फोन  :  ९८१३१३०४३२


नाम   :  श्री हिराकाजी लामा
पद     :  सदस्य
फोन  :  ९८४१५६५२५८, ९८०८१९७८७८


नाम   :  श्री मंगलसिं लामा बल
पद     :  सदस्य
फोन  :  ९८४९४८०९१६


नाम   :  श्री युवराज लामा
पद     :  प्रमुख सल्लाहकार
फोन  :  ९८५१०२३९०१


नाम   :  श्री कुन्साङ लामा
पद     :  कानूनी सल्लाहकार
फोन  :  ९८५१०९६३४८


नाम   :  श्री खेन्पो दोर्जे लामा
पद     :  सल्लाहकार
फोन  :  ९८४१२३७०९०


नाम   :  श्री तोर्चे गुरुङ (से नम्खा दार्जे)
पद     :  सल्लाहकार


नाम   :  श्री देव कुमार लामा
पद     :  सल्लाहकार
फोन  :  ९८५१०६३९२५


नाम   :  श्री इन्द्र लामा
पद     :  सल्लाहकार
फोन  :  ९८५१०७५५७०


नाम   :  श्री नयन कुमार लामा
पद     :  सल्लाहकार
फोन  :  ९८१८४३९१००


नाम   :  श्री कुमार लामा (टासी)
पद     :  सल्लाहकार
फोन  :  ९८५१२४३३४४


नाम   :  श्री कृष्ण राई
पद     :  प्रतिनिधि सभा सदस्य, का.क्षेनं.३


नाम   :  श्री दीपेन्द्र लामा
पद     :  अध्यक्ष वडा नं.६, कार्यालय


प्रतिनिधि :  गृह मन्त्रालय


प्रतिनिधि :  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय


प्रतिनिधि :  भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय


प्रतिनिधि :  भौतिक पूर्वाधारतथा यातायात.व्यवस्था मन्त्रालय


प्रतिनिधि :  काठमाण्डौ महानगरपालिका


प्रतिनिधि :  वातावरण तथा वित्तान प्रविधि मन्त्रालय