Shree Boudhanath Area Development Committee

Past Committee

नाम : श्री राजकुमार लामा
पद : अध्यक्ष
फोन : ९८५१२४८८४१, ९८०३५८५१०४


नाम : श्री कुयाङ छुयाङ दार्जे लामा
पद : कार्यकारी निर्देशक
फोन : ९८५१०७७२६४, ९८५१२३९०५१


नाम : श्री विसन कुमार लामा
पद : सदस्य
फोन : ९८५१०४६८२१, ९८०८३२९७७७


नाम : श्री ङिमा तेण्डी शेर्पा
पद : सदस्य
फोन : ९८४१३४४८३४/h3>


नाम : श्री चन्दु लामा
पद : सदस्य
फोन : ९८१३१३०४३२


नाम : श्री हिराकाजी लामा
पद : सदस्य
फोन : ९८४१५६५२५८, ९८०८१९७८७८


नाम : श्री मंगलसिं लामा बल
पद : सदस्य
फोन : ९८४९४८०९१६


नाम : श्री युवराज लामा
पद : प्रमुख सल्लाहकार
फोन : ९८५१०२३९०१


नाम : श्री कुन्साङ लामा
पद : कानूनी सल्लाहकार
फोन : ९८५१०९६३४८


नाम : श्री खेन्पो दोर्जे लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८४१२३७०९०


नाम : श्री तोर्चे गुरुङ (से नम्खा दार्जे)
पद : सल्लाहकार


नाम : श्री देव कुमार लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८५१०६३९२५


नाम : श्री इन्द्र लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८५१०७५५७०


नाम : श्री नयन कुमार लामा
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८१८४३९१००


नाम : श्री कुमार लामा (टासी)
पद : सल्लाहकार
फोन : ९८५१२४३३४४


नाम : श्री कृष्ण राई
पद : प्रतिनिधि सभा सदस्य, का.क्षेनं.३


नाम : श्री दीपेन्द्र लामा
पद : अध्यक्ष वडा नं.६, कार्यालय


प्रतिनिधि : गृह मन्त्रालय


प्रतिनिधि : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय


प्रतिनिधि : भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय


प्रतिनिधि : भौतिक पूर्वाधारतथा यातायात.व्यवस्था मन्त्रालय


प्रतिनिधि : काठमाण्डौ महानगरपालिका


प्रतिनिधि : वातावरण तथा वित्तान प्रविधि मन्त्रालय


Photo of Mr. Sampoorna Kumar Lama

Name

Position

Chairman

Return to top.
Photo of Mrs. Phubu Yange Lama

Name

Position

Executive Director

Return to top.
Photo of Mr. Basanta Raj Lama

Name

Position

Member

Return to top.
Photo of Mr. Krishna Bahadur Lama

Name

Position

Member

Return to top.
Photo of Mr. Sonam  Sherpa

Name

Position

Member

Return to top.
Photo of Mr. Chakra Jit Lama

Name

Position

Member

Return to top.
Photo of Mrs. Chameli Kumari Lama

Name

Position

Member

Return to top.
-->